Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Laatst bijgewerkt 14 maart 2019

    Statuten         ANBI           Privacy

 

 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING donderdag 11 april 2019

 

Het bestuur van de Historische Vereniging Haastrecht nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering gevolgd door een lezing op donderdag 11 april in Cultureel Centrum Concordia;  aanvang vergadering 19.30 uur.

Agenda

1.    Opening, mededelingen en ingekomen stukken (voorzitter)

2.    Notulen van de ledenvergadering van 12 april 2018 *

3.    Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar: Pieter Klip, penningmeester

4.    Voorstellen nieuw bestuurslid Josine van Tok

5.    Secretarieel jaarverslag 2018 *

6.    Financieel jaarverslag 2018 * en nadere toelichting door Pieter Klip, penningmeester

7.    Verslag kascommissie (Ton van der Gaag en Kees van Hooft)

8.    Benoeming kascontrolecommissie 2019

9.    Stand van zaken werkgroepen (Rob Anders en Hans Kattenwinkel)

10.  Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de vergadering (circa 20.15 uur)

 

* N.B. De stukken liggen op de vergadering ter inzage, zijn een week voor de vergadering op te vragen bij de secretaris en worden gepubliceerd op onze website (www.historischevereniginghaastrecht.n).

Voor alle leden die de vergadering bijwonen, is er een gratis kopje koffie.

 

Programma na de pauze - aanvang 20.30 uur

 

‘’Haastrecht Stadsrechten ???’’, lezing door René Kappers

René is een kenner op het gebied van Stadsrechten; hoe die werden verkregen en wat ze betekenden. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de stadrechten die verstrekt zijn in de Krimpenerwaard . Aan Schoonhoven, Ammerstol en mogelijk Haastrecht? Maar waarom bleven Ammerstol en Haastrecht dan zo ’anders’? Het betekende een ware speurtocht naar documenten die daarover opgeslagen liggen in archieven. De lezing zal een antwoord geven op de boeiende vraag: ’’Is Haastrecht een stadje?’’.

 

Home

Over ons

Haastrecht Historie

Levens-

verhalen

Haastrechts Historisch Nieuws

Monumenten

Winkel

Contact