Bijlagen bij de ALV 2023

Verslag ALV 2022

verslag ALV 2022

Secretarieel jaarverslag 2022

secretarieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

Jaarcijfers 2022
Begroting 2023

Beleidsplan 2022 – 2025 en huishoudelijk reglement

Beleidsplan 2022-2025, versie 2022-11-23
Huishoudelijk Reglement, versie 2022-11-23 (1)

Concept statutenwijziging

Concept Akte van statutenwijziging Historische Vereniging Haastrecht.08-03-2023

Verslag ALV 19 april 2023

verslag ALV 2023

Verslag tweede ALV 3 mei 2023

verslag ALV 2023 extra ledenvergadering