Errata

Havekedrechter juli 2022

Pag. 7, regel 10, rechterkolom: ‘bij laag water’  doorhalen
pag. 9, regel 6, rechterkolom: ‘Deze molens kunnen’  vervangen door ‘Dit systeem kan’
Pag. 9, regel 11/12, rechterkolom: ‘het overtollige water uit de Hooge Boezem ook ‘ vervangen door overtollig water uit de Lopikerwaard’.
Pag. 9, regel 18, linkerkolom: ‘capaciteit van de Vlist’ vervangen door  ‘boezemcapaciteit’
Pag. 11, derde regel van onder, rechterkolom: ‘Trouwbos’  vervangen door ‘Roubos’
Pag. 12, regel 16, rechterkolom: ‘beide ‘ vervangen door ‘alle’
Pag. 13, onderschrift bij bovenste foto: ‘het scheprad’ vervangen door ‘een nieuw afvoersysteem’
Pag. 14, regel 1, linkerkolom: ‘water uitsluitend’ vervangen door ‘water uit de Hooge Boezem uitsluitend’
Pag. 16, onderschrift van foto: vervangen door ‘op de achtergrond: één van de Storkpompen uit 1913’
Pag. 16, regel 4, linkerkolom: ‘dieselinstallatie’ vervangen door ‘installatie’
Pag. 16, regel 8, linkerkolom: ‘kwam’  vervangen door ‘kwam later’
Pag. 16, regel 10, linkerkolom: ‘zuid-oosthoek’ vervangen door ‘noordoosthoek’
Pag. 16, regel 13/14, linkerkolom: ’Tevens kwam de voorboezem’ vervangen door  ‘Daarmee kwam de functie van de Hooge Boezem’
Pag. 16, regel 17, linkerkolom: ‘1919’ vervangen door ‘1947’
Pag. 16, regel 11, rechterkolom: ‘exemplaar uit 1947’ vervangen door ‘stoommachine uit 1920’
Pag. 20/21, achter Fase 1, 2, 3, 4 en 5, respectievelijk toevoegen de jaartallen ‘1872’, ‘1914’ ‘1952’, ‘1995’, ‘2014’