Jaarrekening 2020

Deze jaarcijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, maar nog niet goedgekeurd door de ledenvergadering, omdat die door de Corona perikelen nog niet bijeen geweest is.
Als zodanig hebben zij dus een voorlopig karakter.

Jaarrekening 2020