Test

Stolwijkersluis: Knooppunt Gouda, Haastrecht, Stolwijk en Gouderak

Met dank aan Historische Vereniging Stolwijk

Rob Anders

Het begin van de weg naar Haastrecht.

Geschiedenis van de Haastrechtse brug en omgeving Stolwijkersluis

oudste afbeelding waarop de brug getekend is.

 

 Karel de Stoute

In 1466 reisde Karel van Charolais (Officiele naam van Karel de Stoute), zoon van Philips van Bourgondië  en stadhouder van Holland door zijn gewest en moest het veer te Haastrecht passeren. Waarschijnlijk duurde het overzetten te lang en beval daarna het bestuur van Gouda om in Haastrecht een brug te bouwen. De bestuurders klaagden over de grote kosten, die aan de brugbouw verbonden waren, maar dat hielp niet. Zij waren verplicht een brug in Haastrecht te bouwen “boven de kerk”. Zeilschepen moesten met mast op de brug door kunnen. Het werd een ophaalbrug, waar Gouda één penning per persoon mocht heffen en van wagens en dieren naar rato.

Spoedig bleek de brug voor het verkeer een grote verbetering te zijn en het Goudse bestuur redeneerde, dat de brug nog beter aan haar doel zou beantwoorden als hij vlak bij de stad Gouda kwam te liggen. Zij koos hiervoor punt uit ten oosten van de stad, nog binnen de vrijheid van Gouda, waar de rivier zeer smal was door de grote uiterwaard aan de zuidzijde van de IJssel.