14. De Hoenkoopse Rijweg

Rob Anders

 


De Klomp

Deze zijweg van de Provinciale weg Oost één van de wegen, die gebruikt werd door de postkoets richting het zuiden.

Café uitspanning De Klomp lag hier strategisch om paarden te kunnen verversen en onderdak te bieden aan vermoeide reizigers.

De “vermoeide” reizigers konden overigens ook Spanjaarden zijn, die vanuit Oudewater Haastrecht binnenvielen om te plunderen, zoals al eerder werd gedaan door de Heren van Gelre (Maarten van Rossum was een van de bekendste) en Karel de Stoute, die vanuit het zuiden met zijn troepen snel naar het noorden wilde en opdracht gaf in Haastrecht een burg aan te leggen.

Een strategisch punt

De bewoner van het oude pand (de heer Rietveld) was amateur archeoloog en in zijn vrije tijd heeft hij de grond rond zijn huis en het erachter liggende weiland afgespeurd met een scanner. Dat bracht bewijzen boven water, dat er flink is gevochten. Het gevonden materiaal is ondergebracht bij het Provinciaal Depot in Alphen aan de Rijn.


Archeologische vondsten

 


Anno 2021