De Historische vereniging Haastrecht

De Historische vereniging Haastrecht houdt zich bezig met de historische waarden in en rond Haastrecht. Dat kunnen oude geschriften, monumenten, archeologische objecten, maar ook interessante levensverhalen van inwoners van Haastrecht zijn. De vereniging is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De vereniging telt op dit moment 400 leden. In verband met de privacy wetgeving zullen de persoonlijke gegevens van deze leden niet op de website te vinden zijn.

PERSBERICHT

De Historische Vereniging Haastrecht organiseert op woensdag 9 november 2022 om 20.00 uur in ’t Raedthuys Haastrecht een lezing over:

Het revolutiejaar 1795 door historicus Christiaan van der Spek

Op deze avond neemt Christiaan van der Spek u mee naar het revolutiejaar 1795. In januari van dat jaar beleefde Gouda enkele roerige dagen. De komst van het Franse leger leidde tot een omwenteling met verregaande politieke, sociale, economische en culturele gevolgen. Laat u meevoeren naar een korte maar intense periode uit de vaderlandse geschiedenis, die mede voortvloeide uit de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen aan de Vlist in 1787.

 

 

 

 

 

Historicus Christiaan van der Spek (1983) is als onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. In Gouda is hij actief als docent Goudologie, redacteur van het historisch tijdschrift Tidinge en als stadsgids.

De lezing begint op woensdag 9 november 2022 om 20.00 uur in ’t Raedthuys van Haastrecht. De toegang voor deze avond is gratis. U kunt zich per mail aanmelden bij secretarishvh@gmail.com. Er is maar een beperkt aantal plaatsen, dus meldt u snel aan!!

NIEUWS

Onder het kopje “NIEUWS” op deze website vindt u de laatste nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:

·         Algemene Ledenvergadering

·         Bezoek Klooster Passionisten

·         Historisch Café

·         Lezing van Leendert Alberts over de hopbierrevolutie van de 14e eeuw

·         Wat staat er nog meer te verwachten dit jaar??

·         Mailadressen gezinsleden

·         Aanschaffen film ‘Tijdsbeeld van Haastrecht anno 2019’

DE  HAVEKEDRECHTER

Het blad van de Historische Vereniging Haastrecht. Dit komt 4 x per jaar uit.

In de Havekedrechter van juli 2022 zijn enkele onjuistheden geslopen. Klik  hier  voor de juisten teksten.

Het boekje “75 jaar Jeugdverenigingen in Haastrecht” is tegen contante betaling  van € 5,00 verkrijgbaar op donderdag (08.00 – 18.00) en op zaterdag (08:00 – 17:00) bij Kaashandel Verkaik, Hoogstraat 146 in Haastrecht.

Nieuwe leden krijgen het boekje  gratis.

HISTORISCH  CAFÉ

Dit is gevestigd in het Cultureel Centrum Concordia en is geopend
op elke eerste donderdag van de maand.

 

 

 

 

VORMGEVING: WWW.DOTTERDESIGN