Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken op
info@historischevereniginghaastrecht.nl

06-51554778

Bankrekeningnr. NL42 RABO 011 32 27 981
Kamer van Koophandel 24351500
RSIN/Fiscaalnummer 812932420

Bestuursleden:
Hans Kattenwinkel, voorzitter
Mieke de Ruiter, secretaris en ledenadministratie
Kees van Hooft, penningmeester
Rob Anders, bestuurslid
Cor van Dijk, bestuurslid
Ron Kuijf, bestuurslid
Josine van Tok, bestuurslid