ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Historische vereniging Haastrecht is een Culturele ANBI. De Belastingdienst ziet er op toe dat de regels, die bij een ANBI horen, worden nageleefd.
Hieronder worden de vereiste gegevens weergegeven:

1. Statuten van de vereniging

Klik hier voor de volledige statuten.

2. Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2022-2025.

3. Jaarcijfers

Jaarcijfers 2021
Begroting 2022

4. Algemene Leden Vergadering

Agenda ALV 2021 
Secretarieel jaarverslag 2021