ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Historische vereniging Haastrecht is een Culturele ANBI. De Belastingdienst ziet er op toe dat de regels, die bij een ANBI horen, worden nageleefd.
Hieronder worden de vereiste gegevens weergegeven:

 

1. STATUTEN

Statuten

 

2. STATUTENWIJZIGING PER 17 MEI 2023

Statutenwijziging 20230517

 

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk Reglement, versie 2022-11-23 (1)

 

4. BELEIDSPLAN 2022 – 2025

Beleidsplan 2022-2025, versie 2022-11-23

 

5. JAARCIJFERS 2022

Jaarcijfers 2022

 

6. BEGROTING 2023

Begroting 2023