info@historischevereniginghaastrecht.nl
0182-509181

Bankrekeningnr. NL42 RABO 011 32 27 981
Kamer van Koophandel 24351500
RSIN/Fiscaalnummer 812932420

Bestuursleden:
Hans Kattenwinkel, voorzitter
Mieke de Ruiter, secretaris
Pieter Klip, penningmeester
Rob Anders, lid Dick Molenaar, lid
Ron Kuijf, lid
Josine van Tok, lid

Bestuursleden en anderen die werkzaamheden voor de vereniging doen zijn vrijwilligers en
ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Klik hier voor de statuten van de vereniging (aangepast op 17 juli 2018)
Klik hier voor het Secretarieel jaarverslag 2018
Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2018
Klik hier voor het verslag van de Algemene ledenvergadering 2018