De Historische vereniging Haastrecht

Klik hier voor de statuten van de vereniging (aangepast op 17 juli 2018)

De Historische vereniging Haastrecht houdt zich bezig met de historische waarden in en rond Haastrecht. Dat kunnen oude geschriften, monumenten, archeologische objecten, maar ook interessante levensverhalen van inwoners van Haastrecht zijn. De vereniging is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De vereniging telt op dit moment 400 leden. In verband met de privacy wetgeving zullen de persoonlijke gegevens van deze leden niet op de website te vinden zijn.

De Provinciale Weg
Wij zoeken in verband met de renovatie van de Provinciale Weg, N228, verhalen van omwonenden hierover. Eventuele foto’s uit het verleden van deze weg zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Doel hiervan is het samenstellen van een overzicht van de geschiedenis van de Provinciale Weg met daarin ook persoonlijke verhalen. De bedoeling is dit alles te publiceren in een speciale editie van De Havekedrechter. Voor deze verhalen, zie N228 – PROVINCIALE WEG HAASTRECHT
Reacties graag mailen naar R.Anders@kpnplanet.nl

In de laatste Havekedrechter is het eerste van een aantal artikelen over de geschiedenis van de Provinciale Weg opgenomen.
U kunt dit eerste artikel hier inzien.

De Algemene LedenVergadering
Agenda ALV 2021
Secretarieel Jaarverslag 2019
Secretarieel Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2019
Toelichting Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020.
Toelichting Jaarrekening 2020

Het verslag van de Kascontrolecommissie zal op de komende Algemene Leden Vergadering worden behandeld.

Van verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

De Havekedrechter
Het blad van de Historische Vereniging Haastrecht. Dit komt 4 x per jaar uit.

In plaats van de vierde Havekedrechter van 2020 ontvangen de leden gratis het boekje
“75 jaar Jeugdverenigingen in Haastrecht”.
Voor niet-leden is de gereduceerde prijs – dank zij bijdragen van Rabo Clubsupport en de Gemeente Krimpenerwaard – vastgesteld op € 5,00. De boekjes zijn tegen contante betaling te koop op donderdag (08.00 – 18.00) en op zaterdag (08:00 – 17:00) bij Kaashandel Verkaik, Hoogstraat 146 in Haastrecht.

Nieuwe leden krijgen het boekje ook gratis.

Historisch Café

Dit is gevestigd in het Cultureel Centrum Concordia.
Vanaf 4 november 2021 is het Historisch Café weer geopend op elke eerste donderdag van de maand.

 

 

 

 

VORMGEVING: WWW.DOTTERDESIGN